PRIVATUMO POLITIKA

Informacija atnaujinta: 2020-10-15

MAMIS  (MB “Gerbora”, įm. k. 304022869, Lietuva) yra jūsų asmens duomenų valdytojas, veikiantis per https://mamis.lt/ internetinį puslapį (toliau – Mamis arba Mes). Mums svarbu kitų klientų ir kitų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl Mes įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno subjekto privatumą. 

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip Mamis renka, naudoja ir saugo  Jūsų pateiktą informaciją. Privatumo politika yra taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, siūlomoms mūsų parduotuvėje, išskyrus informacijai, kurią teikia trečiosios šalys.

I. PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS

1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija (pvz., vardas, pavardė, namų adresas, asmens tapatybės kortelės numeris, buvimo vietos duomenys, slapukų identifikatoriai, interneto protokolo adresas, gydytojo turimi duomenys, pagal kuriuos galima tiksliai nustatyti asmens tapatybę) susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys. Asmens duomenys, iš kurių pašalinta asmeninė informacija, kurie yra užšifruoti ar kuriems yra suteikti pseudonimai, bet kuriuos galima panaudoti iš naujo nustatant asmens tapatybę, išlieka asmens duomenimis.

2. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių. Pvz., Jūsų duomenys iš ESPBIIS yra teikiami Jus gydančiam asmens sveikatos priežiūros specialistui (duomenų gavėjui).

3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t. 

4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

6. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

* Remiamasi naujausiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis.

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Besinaudojant Mamiu, Jūsų gali būti prašoma pateikti tam tikrus asmens duomenis, kurie bus naudojami atpažinti Jus ar su Jumis susisiekti. Asmeninė identifikavimo informacija gali būti renkama iš duomenų subjektų tada, kai pastarieji susikuria asmeninę paskyrą, pateikia užsakymą, prenumeruoja naujienlaiškį, parašo žinutę į Mamio el. paštą ([email protected]) ar bet kaip kitaip pateikia savo asmens duomenis. 

 1. Teisėtas asmens duomenų tvarkymas

Mamis renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir/ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį. 
 1. Asmens duomenys

Elektroninės prekybos tikslu, Mamis renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

 • pagrindinė informacija, kurią savo nuožiūra pateikiate internetiniame puslapyje https://mamis.lt/ (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, pristatymo adresas, mokėjimo informacija);
 • asmens duomenis, reikalingus sudaryti bendradarbiavimo sutarčiai (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir/ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, prekių pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija, įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu, pagrindinė informacija apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą).
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jei priklausote Europos ekonominei zonai, Mamio teisėtai tvarkomi asmens duomenys, aptariami Privatumo politikoje, priklauso nuo asmens duomenų, kurie yra renkami, ir nuo specifinio jų konteksto, tikslų jiems rinkti. Mamis gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nes:

 • norime atitikti pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas su Jumis;
 • Jūs davėte leidimą;
 • asmens duomenų rinkimas Mūsų kontekste yra teisėtas ir nepažeidžia Jūsų teisių;
 • tai būtina, norint atlikti mokėjimą;
 • Mes laikomės elektroninei prekybei skirtų įstatymų.
 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Amžiaus apribojimas

Naudodamiesi šia elektronine parduotuve (https://mamis.lt/), Jūs patvirtinate, kad esate tokio amžiaus, kuris yra teisėtas Jūsų šalyje naudotis elektroninėmis parduotuvėmis. Mamis sąmoningai nerenka ir netvarko asmens duomenų iš vaikų iki 13 metų amžiaus. Jei mes sužinome, kad turime surinkę panašių duomenų iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų, tuoj pat imamės veiksmų, kad tokia informacija būtų kuo greičiau pašalinta. Visi norintys gali mūsų svetainėje lankytis anonimiškai.

 1. Asmens duomenų teikimas kitiems

Prireikus, Mamis teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo (pvz., prekės atsiėmimas).
 1. Slapukai

Tai nedideli tekstiniai failai, kurie sutikus atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį, pagerinti interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį, lankantis Mamio internetiniame puslapyje, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, mums daugiau sužinoti apie klientų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, aptarnavimą ir pačias Mamio teikiamas paslaugas.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs turite teisę pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

Mamio veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Mes priimame atitinkamus duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo būdus, siekiant apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, informacijos keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio, informacijos apie sandorius ir mūsų svetainės saugomų duomenų atskleidimo.

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Mamis tvarkydamas asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinęa atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Koduotas duomenų perdavimas (SSL)

Mamio internetinė parduotuvė naudoja koduotą duomenų perdavimo (SSL) šifravimą visuose svetainės puslapiuose, kuriuose tarp abiejų šalių yra apsikeičiama konficencialia informacija. Bendravimas per SSL apsaugotą kanalą yra užšifruotas ir apsaugotas skaitmeniniais parašais. Norėdami įsigyti prekių iš SSL apsaugotų parduotuvių, turite naudoti SSL palaikančias naršykles, tokias kaip, Safari, Firefox, Google Chrome, Opera ar Internet Explorer. Tokiu būdu apsaugomas jūsų asmeninės informacijos konfidencialumas.

IV. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Mamį su prašymu suteikti informaciją apie Mamio tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į Mamį su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į Mamį su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs patvirtinate,, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į Mamį su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į Mamį su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į Mamį su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi („teisė būti pamirštam“).

Prisiminkite, kad mes galime prašyti pateikti tam tikrus asmens duomenis, kad atpažintume Jus ir galėtume tinkamai reaguoti į Jūsų prašymus.

V. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Mamis turi teisę naudoti sistemas, sukurtas trečiųjų šalių, kad būtų užtikrinamas internetinio puslapio stebėjimas, analizavimas, o mes galėtume tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Taip pat kai kurios trečiųjų šalių paslaugos būtinos elektroninės parduotuvės realizavimui. Šios paslaugos naudojamos tik tam tikriems veiksmams, kam jos ir yra skirtos, atlikti.

 1. Google Analytics

Tai internetinė puslapių analizavimo sistema, sukurta Google, kuri seka tam tikro internetinio puslapio lankomumą ir duoda grįžtamąjį ryšį internetinio puslapio valdytojui. Google gali rinkti duomenis tam, kad pateiktų personalizuotas reklamas iš savo nuosavo reklamos tinklo. Savo naršyklėje Jūs galite pasikeisti nustatymus taip, kad Jūsų lankomumas nebūtų matomas Google. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google privatumo politiką ir saugumą apsilankykite: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

 1. Paysera

Mamio internetiniame puslapyje yra mokamų produktų ar paslaugų, todėl naudojame trečiųjų šalių teikiamas mokėjimo paslaugas. Mes nerenkame ir nesaugome Jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ši informacija tiesiogiai suteikiama Paysera mokėjimo sistemai, kurie asmens duomenis naudoja pagal jų Privatumo politiką. Sužinoti daugiau apie tai galite: https://www.paysera.lt/v2/en-LT/legal/privacy-policy-2020 . 

 1. Nuorodos į kitus internetinius puslapius

Mamis gali tiesiogiai nukreipti į tam tikrus kitus internetinius puslapius (pvz. Facebook, Instagram, Pinterest). Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių turinį ar Privatumo politiką. Rekomenduojame paspaudus nuorodą ir patekus į trečiosios šalies internetinį puslapį, kiekvieno iš jų Privatumo politiką peržiūrėti atskirai.

VI. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mamis pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be jokio perspėjimo pakeisti arba papildyti šią privatumo politiką. Kai privatumo politika yra pakeičiama, šio puslapio viršuje nurodoma nauja atnaujinimo data. Mes raginame Jus peržvelgti šią privatumo politiką kiekvieno užsakymo metu ir įsitikinti ar nėra jums aktualių pakeitimų. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad šios privatumo politikos skaitymas, prieš atliekant užsakymą iš mūsų parduotuvės, yra Jūsų pačių atsakomybė.

Susisiekite

Jei turite klausimų, susijusių su Mamio Privatumo politika, galite su mumis susisiekti:

 • el. paštu [email protected]
 • apsilankę Mamio elektroninės parduotuvės puslapyje: https://mamis.lt/privatumo-politika/